NEKSTEN s.r.o., Zbrojničná 3/A, 040 01 Košice
+421 905 260 522

 

RIEŠENIE PROJEKTOVÝCH ÚLOH

S využitím našich dlhoročných skúseností z oblasti automobilového priemyslu, realizujeme inovatívne a optimalizačné projekty pre nadnárodné korporácie a lokálnych výrobcov v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach. Projekty sú zamerané predovšetkým na:

  • Vývoj, analýzy a riešenie defektov povrchov materiálov používaných v automobilovej výrobe
  • Úsporu, resp. optimalizáciu spotreby materiálov pri ich aplikácii vo výrobnom procese
  • Optimalizáciu parametrov súčasných výrobných a podporných procesov
  • Návrh automatizácie výrobných procesov s využitím nových technológií, vrátane návrhu prototypov zariadení
  • Implementáciu integrovaných softvérových riešení pre riadenie a sledovanie efektivity výrobných procesov
  • Transverzalizáciu inovatívnych riešení v rámci viacerých prevádzok klienta na regionálnej alebo globálnej úrovni

V rámci riešenia projektovej úlohy sme pripravení zabezpečiť všetky fázy projektu, od zámeru a analýzy súčasnej situácie, cez definovanie cieľov, časového plánu a očakávaného prínosu projektu, cez realizáciu konkrétnych fáz projektu.

 

Konzultantská a lektorská činnosť


V rámci riešenia projektovej úlohy sme pripravení zabezpečiť všetky fázy projektu, od zámeru a analýzy súčasnej situácie, cez definovanie cieľov, časového plánu a očakávaného prínosu projektu, cez realizáciu konkrétnych fáz projektu.

 

 

© 2013 Copyright NeksTen s.r.o.. All Rights Reserved. 
Created: G66 s.r.o.
 

NEKSTEN s.r.o.,
IČO: 45 470 383,
OR ved. Okr. súdom Košice I, odd. Sro., vl. 37570/V.,
Sídlo a prevádzka: Zbrojničná 3/A, 040 01 Košice
lab@neksten.sk, www.neksten.sk