NEKSTEN s.r.o., Zbrojničná 3/A, 040 01 Košice
+421 905 260 522

 

OPRAVY A ÚPRAVY KOMPONENTOV

Špecializujeme sa na poskytovanie komplexných služieb v oblasti kvality a logistických procesov, ktoré realizujeme priamo v prevádzke klienta alebo mimo prevádzky klienta v externých priestoroch:

 • Opravy / úpravy dielov, ktoré sú výsledkom kontrolných aktivít alebo opravy / úpravy celej výrobnej šarže resp. dodávky.
 • Vstupná, procesná a výstupná kontrola dielov a celkové zabezpečenie kvality BOP (Bought out part) resp. WIP (Work in progress) alebo FG (Finish good)
 • 100% alebo parciálne kontroly dodávaných komponentov, vyrábaných dielov resp. hotových výrobkov.
 • Vizuálne kontroly, kontroly sluchom a hmatom, kontroly funkčnosti, adhézie atď.
Činnosti zabezpečujeme vlastnými nástrojmi, po dohode s klientom na jeho výrobných linkách a zariadeniach alebo v našich priestoroch, počas sériovej výroby alebo mimo nej.

 

Zastrešujeme kompletné služby reprezentácie záujmov klienta u zákazníka, vrátane zabezpečenia kvality dodávaných dielov na výrobných linkách zákazníka (prípadné triedenie a opravy / úpravy), zdieľania informácií o aktuálnej situácii kvality dodávaných dielov s výrobným závodom klienta, riešenia zákazníckych reklamácií a pod.

 

 

Kompletný klientský servis


 • Inžinierska podpora v podobe koordinátora na mieste výkonu práce
 • Komplexné, samostatné zastrešenie zverených oblastí riadené skúsenými supervízormi
 • Aktívna kooperácia s klientom za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb a pravidelná eskalácia nezhodných stavov na vopred dohodnutej báze
 • Pravidelný detailný reporting klientovi s využitím interného systému riadenia kvality resp. využitím klientových podkladov a správ

 

 

 

Výhody pre klienta


 • Inžinierska podpora v podobe koordinátora na mieste výkonu práce
 • Komplexné, samostatné zastrešenie zverených oblastí riadené skúsenými supervízormi
 • Aktívna kooperácia s klientom za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb a pravidelná eskalácia nezhodných stavov na vopred dohodnutej báze
 • Pravidelný detailný reporting klientovi s využitím interného systému riadenia kvality resp. využitím klientových podkladov a správ

 

 

 

 

 

© 2013 Copyright NeksTen s.r.o.. All Rights Reserved. 
Created: G66 s.r.o.
 

NEKSTEN s.r.o.,
IČO: 45 470 383,
OR ved. Okr. súdom Košice I, odd. Sro., vl. 37570/V.,
Sídlo a prevádzka: Zbrojničná 3/A, 040 01 Košice
lab@neksten.sk, www.neksten.sk