NEKSTEN s.r.o., Zbrojničná 3/A, 040 01 Košice
+421 905 260 522


Komplexný servis klientom


NEKSTEN s.r.o. sa špecializuje na poskytovanie komplexných outsourcovaných riešení pre klientov, predovšetkým z oblasti automobilového priemyslu. Sme špecialistami na testovanie, analýzy a úpravy materiálov a produktov podľa požiadaviek zákazníka, s podporou vlastných integrovaných softvérových riešení. V rámci našich komplexných outsorcovaných riešení klientom ponúkame komplexné efektívne zabezpečenie manažmentu procesov chemických a odpadových materiálov, ktoré sú súčasťou výrobného procesu.

 Testovanie materiálov a produktov:

Martin Köver;

mobil: +421 905 260 522

e-mail: lab@neksten.sk

 

Technický úsek:

Ján Zajac

mobil: +421 944 081 938

e-mail: jan.zajac@neksten.sk

 

Konateľ:

Jana Balková

mobil: +421 948 400 181

e-mail: jana.balkova@neksten.sk

 

 

© 2013 Copyright NeksTen s.r.o.. All Rights Reserved. 
Created: G66 s.r.o.
 

NEKSTEN s.r.o.,
IČO: 45 470 383,
OR ved. Okr. súdom Košice I, odd. Sro., vl. 37570/V.,
Sídlo a prevádzka: Zbrojničná 3/A, 040 01 Košice
lab@neksten.sk, www.neksten.sk