NEKSTEN s.r.o., Zbrojničná 3/A, 040 01 Košice
+421 905 260 522


Komplexný servis klientom


NEKSTEN s.r.o. sa špecializuje na poskytovanie komplexných outsourcovaných riešení pre klientov, predovšetkým z oblasti automobilového priemyslu. Sme špecialistami na testovanie, analýzy a úpravy materiálov a produktov podľa požiadaviek zákazníka, s podporou vlastných integrovaných softvérových riešení. V rámci našich komplexných outsorcovaných riešení klientom ponúkame komplexné efektívne zabezpečenie manažmentu procesov chemických a odpadových materiálov, ktoré sú súčasťou výrobného procesu.

 

Outsourcing


Systémová podpora


Komplexné, samostatné zastrešenie zverených oblastí riadené skúsenými špecialistami. Prínos pre klienta z hľadiska procesov optimalizovaných u iných klientov. Eliminovanie nákladov, ktoré znižujú produktivitu výrobného procesu klienta. Komplexné zabezpečenie technológií a nástrojov podľa požiadaviek klienta.
Disponujeme vlastným integrovaným softvérovým riešením pre riadenie, vykonávanie a evidovanie výsledkov jednotlivých aktivít. Poskytujeme kompletný servis podľa štandardov a očakávaní jednotlivých klientov, časového riadenia vykonávania spojeného s notifikáciami až po následnú komunikáciu s klientom. Poskytujeme úplnú elektronickú, tlačenú a audiovizuálnu dokumentáciu ktorá je uložená a bezpečne archivovaná, s dostupnosťou údajov v reálnom čase, prostredníctvom webového rozhrania vytvoreného pre našich klientov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 Copyright NeksTen s.r.o.. All Rights Reserved. 
Created: G66 s.r.o.
 

NEKSTEN s.r.o.,
IČO: 45 470 383,
OR ved. Okr. súdom Košice I, odd. Sro., vl. 37570/V.,
Sídlo a prevádzka: Zbrojničná 3/A, 040 01 Košice
lab@neksten.sk, www.neksten.sk